Οξυμετρία

Τί είναι η οξυμετρία;

.

.

Μετράται ο  κορεσμός της αιμοσφαιρίνης αίματος σε οξυγόνο και ελέγχεται παράλληλα η καρδιακή συχνότητα. Τα δυο αυτά στοιχεία είναι καθοριστικά της βαρύτητας των αναπνευστικών παθήσεων.