Παθήσεις Αναπνευστικού

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

– Καρκίνος πνεύμονα, διάγνωση και σταδιοποίηση

– Παρακολούθηση μονήρους πνευμονικού όζου

– Διάμεσες πνευμονοπάθειες, πνευμονική ίνωση

– Σαρκοείδωση

– Όγκοι μεσοθωρακίου, θωρακικού τοιχώματος

– Μεσοθηλίωμα

– Πλευριτική συλλογή

– ΤΒ- Φυματίωση Πνευμόνων

– Αντιμετώπιση βαρέος πνευμονικού εμφυσήματος

– Εμφύτευση ράβδων χρυσού (fiducial) σε όγκο πνεύμονα από την ομάδα επεμβατικής πνευμονολογίας