Νεφελοποίηση

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Στο ιατρείο υπάρχει η δυνατότητα βρογχοδιαστολής μέσω νεφελοποιητή αλλά και χορήγησης οξυγόνου  για άμεση ανακούφιση.