Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος

ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ:  Πρωταρχικός στόχος σε κάθε επίσκεψη ασθενούς με καπνιστική συνήθεια είναι η πλήρης ενημέρωση γύρω από τον τρόπο δράσης του καπνίσματος στον οργανισμό αλλά και τα μέσα που υπάρχουν ώστε με τη συμβολή του πνευμονολόγου να εξασφαλιστεί η σωστή παρακολούθηση και διασφάλιση  της υγείας του αναπνευστικού. Η αφύπνιση και η παρακίνηση για διακοπή καπνίσματος επιδιώκεται για κάθε ασθενή κατόπιν εξατομικευμένης προσέγγισης.  Στους ασθενείς που εντάσσονται σε πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος , ελέγχεται ο βαθμός εθισμού στη νικοτίνη και επιλέγεται το κατάλληλο σκεύασμα υποβοήθησης της προσπάθειας. Η συστηματική ιατρική παρακολούθηση σε επισκέψεις αναφοράς, η ψυχολογική υποστήριξη και η επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά την διακοπή, αυξάνουν τα ποσοστά επιτυχούς διακοπής του καπνίσματος.