ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ και ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ: Η ιατρός διαθέτει εμπειρία και γνώση γύρω από την σωστή ερμηνεία των απεικονιστικών εξετάσεων του θώρακα. Σε κάθε περιστατικό που θα χρειαστεί ακτινογραφία θώρακος ειτε αξονική τομογραφία θώρακος η Ιατρός ελέγχει λεπτομερώς τα απεικονιστικά στοιχειά και τοποθετείται εμπεριστατωμένα  για την διάγνωση και τον περαιτέρω χειρισμό . Συχνα  το «απεικονιστικό πρότυπο» είναι αρκετό για να θέσει την διάγνωση μιας νόσου και να αποτρέψει την ανάγκη άσκοπων παρεμβάσεων. Στο Ιατρείο αλλά και στην κλινική η Ιατρός διενεργεί υπέρηχο θώρακος για την οριοθέτηση και εκτίμηση πλευριτικής συλλογής και τον έλεγχο της κινητικότητας των ημιδιαφραγμάτων.