Επείγουσα Πνευμονολογία | Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ/  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Η πνευμονολογία ανήκει στις ειδικότητες των επειγόντων περιστατικών. Η αιφνίδια δύσπνοια, ο πόνος στο θώρακα,  η αιμόπτυση,  η αναπνευστική ανεπάρκεια με κατακράτηση διοξειδίου του άνθρακα και διαταραχή του PH  του αίματος, οι επιπλεγμένες λοιμώξεις του αναπνευστικού,  αποτελούν επικίνδυνες για τη ζωή καταστάσεις που απαιτούν άμεση παρέμβαση και παρακλινικό έλεγχο.  Τα βαριά περιστατικά  αντιμετωπίζονται κατόπιν  εισαγωγής στο νοσοκομείο χάρις την συνεργασία με άριστα εξοπλισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα.