Βρογχοσκόπηση

Τί είναι η βρογχοσκόπηση;

.

.

ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ   Στην εποχή μας η προσέγγιση των αναπνευστικών παθήσεων και η διάγνωση ακόμη και των πιο σύνθετων περιστατικών είναι εφικτή με τη βοήθεια της επεμβατικής πνευμονολογίας. Η απλή ενδοσκόπηση των πνευμόνων με την βρογχοσκόπηση έχει εξελιχθεί με την προσθήκη πιο σύγχρονων τεχνικών όπως η βρογχοσκόπηση με υπερηχογραφική καθοδήγηση (EBUS), τραχειοβρογχική υπερηχογραφία με RADIAL EBUS. Η προσέγγιση της υπεζοκωτικής κοιλοτητας γίνεται με θωρακοσκόπιση MEDICAL- VATS.

 

Οι τεχνικές αυτές διενεργούνται με απόλυτη ασφάλεια από την ομάδα επεμβατικής πνευμονολογίας.