9ο Ετήσιο Σεμινάριο των «Διαμέσων» | Θεσσαλονίκη

9ο Ετήσιο Σεμινάριο των «Διαμέσων» | Θεσσαλονίκη

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 9ο Ετήσιο Σεμινάριο των «Διαμέσων»

Σκοπός των σεμιναρίων μας πάντοτε, είναι η διάχυση της γνώσης

στο πιο δύσκολο γνωστικό αντικείμενο της Πνευμονολογίας που είναι «τα διάμεσα», τα σπάνια, τα σπάνια των σπανίων νοσήματα του πνεύμονα, τα κληρονομούμενα νοσήματα, ο πνεύμονας στα αυτοάνοσα ρευματικά και εν γένει στα συστημικά νοσήματα, η σαρκοείδωση και οι άλλες κοκκιωματώσεις.

Φέτος όμως συγκεκριμένα, το σεμινάριο μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη «μετάβαση» του ανήλικου πνευμονολογικού ασθενούς με κληρονομούμενη η μη «διάμεση» νόσο από τον παιδίατρο στον πνευμονολόγο των ενηλίκων, πεδίο πλήρως ανεξερεύνητο!

Γιατί αυτό το ζήτημα έχει εξέχουσα σημασία και η μελέτη του αποτελεί φλέγον ζήτημα;

🔵Τα τελευταία δύο χρόνια της Πανδημίας, η Επιστήμη αναμφισβήτητα έκανε ένα βήμα εμπρός, καθόσον αφορά την ανάπτυξη των εμβολίων, την ανίχνευση και την κατανόηση των μηχανισμών της φλεγμονής, τη μεθοδολογία της υποστήριξης του βαρέως πάσχοντα και τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Όμως τα χρόνια της πανδημίας, η διεθνής επιστημονική κοινότητα ανησυχεί για τα δύο βήματα πίσω που έγιναν σε όλα τα άλλα επιστημονικά αντικείμενα.

🔵Έτσι λοιπόν κατανοούμε απόλυτα την ένσταση των εκπαιδευόμενων επιστημόνων στη Πνευμονολογία και

τις άλλες ειδικότητες για την απώλεια της γνώσης πέραν από τη νόσο COVID-19 στα χρόνια της Πανδημίας. Με γνώμονα αυτό, η θεματολογία του σεμιναρίου μας επανέρχεται και ανιχνεύει όλο το εύρος της ειδικότητας μας, αρχής γενομένης από τα δυσκολότερα. Κρίναμε όμως και απαραίτητο έναν μικρό απολογισμό της διαχείρισης της πανδημίας από τούς ειδικούς.

Ευχαριστούμε θερμά για την μοναδική οργάνωση τους, την Οργανωτική μας Έπιτροπή:

Πρόεδροι: Σπύρος Α. Παπίρης – Δημοσθένης Μπούρος

Οργανωτικός Συντονιστής: Ευφροσύνη Μάναλη

καθώς και την ERA Congresses & Events