Μελέτη Ύπνου

Τί είναι η μελέτη του ύπνου;

.

.

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ:  Πρόκειται για πολυσωματομετρική καταγραφή κατά την διάρκεια ενός νυχτερινού ύπνου. Αυτό γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια όπου υπάρχει ολονυχτία επίβλεψη (εργαστήριο μελέτης ύπνου). Το πόρισμα της μελέτης θα μας δείξει αν υπήρξαν επεισόδια άπνοιας και πόσα ήταν αυτά. Ως άπνοια στον ύπνο ορίζεται η αναπνευστική παύση πάνω από 10 δευτερόλεπτα και διακρίνεται σε κεντρικού και αποφρακτικού τύπου. Στις αποφρακτικές άπνοιες το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στον ανώτερο αεραγωγό και παρατηρούνται φαινόμενα DAC στους πνεύμονες. Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες αυτής της κατάστασης έχει αποδειχθεί ότι είναι πολλές και σοβαρές. Από καθημερινή μείωση της λειτουργικότητας λόγω κούρασης, νύστας, αδυναμία συγκέντρωσης, διαταραχές μνήμης άλλα και υπέρτασης, καρδιακές αρρυθμίες, ΣΔ και μεταβολικό σύνδρομο, αυξημένη επίπτωση Αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Γίνεται λοιπόν αντιληπτή η αναγκαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης και της πολυπαραγοντικής  αντιμετώπισης του συνδρόμου.