Κλινική Εξέταση

Τί είναι η κλινική εξέταση;

.

.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Με γνώμονα την σωστή διάγνωση  και την αποφυγή της άσκοπης χρήσης ακατάλληλων φαρμάκων σε κάθε περιστατικό ο ασθενής εξετάζεται ως ολότητα και όχι μόνο ως ‘’πνεύμονα”. Δεν είναι λίγες οι φορές που σημεία και συμπτώματα από τις αρθρώσεις, το δέρμα, το μυοσκελετικό σύστημα, σε συνδυασμό με τους «χαρακτήρες» της δύσπνοιας θα καθοδηγήσουν την διαγνωστική διαδικασία σε έναν ασθενή που προσέρχεται για δυσκολία στη αναπνοή και εύκολο λαχάνιασμα όπως συχνά περιγράφεται..  Απαιτείται λεπτομερής λήψη πληροφοριών για την παρούσα νόσο, το ατομικό αναπνευστικό αλλά και οικογενειακό ιστορικό ώστε ακόμη και στις πιο σύνθετες διαγνωστικά περιπτώσεις να φτάσουμε στην λύση του προβλήματος.