Κατ’ Οίκον Επισκέψεις

ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ:  Σε  ασθενείς που δεν επιθυμούν είτε δεν δύνανται λόγω συνσυροτήτων να μεταβούν στο ιατρείο, παρέχεται η δυνατότητα της επίσκεψης στην οικεία τους όπου μπορεί να γίνει εκτός από κλινική εξέταση, λήψη αερίων αίματος αλλά και σπιρομέτρηση. Ιδίως οι ηλικιωμένοι ασθενείς έχουν δικαίωμα στην ιατρική φροντίδα στον χώρο τους.