Λοιμώξεις Αναπνευστικού

Λοιμώξεις Αναπνευστικού

 

Από τί προκαλούνται;

Οι πνεύμονες είναι συνεχώς εκτεθειμένοι σε εισβολές μικροβίων, ιών αλλά και μυκητών. Αυτό συμβαίνει με 2 τρόπους.

α. Αρχικά δια της αναπνοής, μαζί με τον αέρα, εισέρχονται στο κατώτερο  αναπνευστικό, σκόνες αλλά και μικροοργανισμοί. Η μύτη αποτελεί ένα πρώτο φίλτρο του αέρα, άλλα δεν είναι εφικτό να συγκρατηθούν εκεί όλα τα μικροσωαματίδια.

β. Από τον ρινοφάρυγγα, εισέρχονται μικρόβια, ο οποίος ούτοσι’ άλλως είναι αποικισμένος από πληθώρα εξ’ αυτών.

Όμως οι πνεύμονες πρέπει να απαλλάσσονται άμεσα από αυτούς τους εισβολείς, και το κατώτερο αναπνευστικό να παραμένει στείρο.

Αυτό επιτυγχάνεται με την ισχυρή παρουσία του ανοσοποιητικού συστήματος, τον βήχα αλλά και την ελεγχόμενη παραγωγή βλέννας που εγκλωβίζει και απομακρύνει κάθε τι ξένο.

Παρ’ όλ αυτά, υπό ειδικές συνθήκες οι μηχανισμοί άμυνας καταρρέουν και εμφανίζεται λοίμωξη. Ανάλογα με την εστία και τα συμπτώματα, διακρίνουμε τις εξής λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού:

-ρινίτιδα

-φαρυγγίτιδα

-λαρυγγίτιδα

Επίσης παρουσιάζονται και λοιμώξεις του κατωτέρου αναπνευστικού:

-βρογχίτιδα

-πνευμονία

Οι συχνότεροι μικροοργανισμοί που προκαλούν λοίμωξη, είναι ο ιός της γρίπης Α, ο νέος κορονοϊός και τα μικρόβια όπως ο πνευμονιόκοκκος.

Πότε πρέπει να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια;

 

Όταν εμφανίζεται βήχας, αδυναμία, και πυρετός θα πρέπει να αναζητείται ιατρική βοήθεια . Με την κλινική εξέταση του αναπνευστικού κ τη σωστή αξιολόγηση των συμπτωμάτων ο γιατρός θα διαγνώσει αν πρόκειται για ιογενής ή μικροβιακή λοίμωξη. Στην πρώτη περίπτωση, διενεργείται τεστ επιχρίσματος για ταυτοποίηση του ιού και εφόσον πρόκειται για ιο γρίπης χορηγείται αντιικό φάρμακο. Στην περίπτωση που υπαρχουν ενδείξεις μικροβιακής λοίμωξης θα πρέπει να συντομογραφείτε αντιβίωση ενώ για την πνευμονία που είναι η πιο σοβαρή περίπτωση, υπάρχουν συγκεκριμένα αντιβιοτικά σχήματα που ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να ακολουθήσει.

Πότε επιβάλλεται η χορήγηση αντιβίωσης;

 

Η αλόγιστη χρήση των λάθος φαρμάκων, η καθυστέρηση στη λήψη ιατρικής συμβουλής   και η παράληψη εμβολιασμού από ασθενείς που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση, είναι τα τρία λανθασμένα βήματα που δύνανται να οδηγήσουν σε επιλεγμένες λοιμώξεις αναπνευστικού με ανάγκη νοσηλείας.